PROFIL
/PhDr. Daniela Kardošová/

Skúsenosti

Som diplomovaná prekladateľka s viac ako 36-ročnou praxou, absolventka FF UK v Bratislave v odbore Prekladateľstvo - Anglický jazyk, Filozofická fakulta UK v Bratislave, Fakulta prekladateľstva a tlmočníctva, Anglický jazyk, Univerzita 17. listopadu v Prahe, pobočka Bratislava, Fakulta prekladateľstva a tlmočníctva, Anglický jazyk.

Profesionálne skúsenosti
od 1990 Súkromná prax – Prekladateľstvo
1983 - 1990 Advokátska kancelária, Bratislava
Odbor medzinárodného práva
1976 - 1983 Výskumný ústav cestovného ruchu, Bratislava
Odbor vedecko-technických informácií
Získané certifikáty a oprávnenia

2004 – doteraz
Zapísaná v zozname prekladateľov pre jazyk anglický na
Ministerstve spravodlivosti SR

1983 – 2004
Zapísaná v zozname prekladateľov a tlmočníkov pre jazyk anglický na
Krajskom súde v Bratislave

PhDr. Daniela Kardošová - súdna prekladateľka