PhDr. Daniela Kardošová
/súdna prekladateľka/
  • Prekladám od roku 1975
  • Doktorát v obore prekladateľstvo: Anglický jazyk
  • Zapísaná v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR

Preklady dokumentov z/do Anglického jazyka

Som diplomovaná prekladateľka s 36-ročnou praxou, absolventka FF UK v Bratislave v odbore prekladateľstvo-tlmočníctvo v jazykovej kombinácii Angličtina - Slovenčina


ponúkam

expresne rýchle a kvalitné PREKLADY A KOREKTÚRY, pozrite si môj profil
preklady dokumentov, zmlúv a dohôd