SLUŽBY
/odborné preklady/

Právne dokumenty,
zmluvy, dohody

zmluvy, dohody, stanovy, spoločenské zmluvy, uznesenia, návrhy, splnomocnenia, úradné potvrdenia, zákony, výpisy z registrov, rozsudky, súdne rozhodnutia, policajné potvrdenia

Lekárske
správy

Preklady písomných informácií o farmaceutických výrobkoch, preklady lekárskych správ, zdravotnej dokumentácie. Zabezpečím preklad textov z veterinárnej oblasti, preklad medicínskych textov, poradím s terminológiou.

Finančné
dokumenty

bankové potvrdenia, účtovné závierky, súvahy, výkazy ziskov a strát, audítorské správy

Úradné
dokumenty

Všetky druhy úradných
dokumentov a potvrdení:


diplomy, vysvedčenia, matričné doklady, osobné doklady, výpisy z registra trestov, žiadosti